Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO) to zgodnie z definicją:

Dźwiękowy system ostrzegawczy – system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

 

Według obowiązujących w Polsce przepisów prawa budowlanego system ten (DSO) należy stosować wszędzie tam, gdzie w danej chwili przebywa większa ilość osób. Dźwiękowy System Ostrzegawczy znajduje zastosowanie przede wszystkim w obiektach handlowych, wystawowych, salach sportowych i widowiskowych, kinach, teatrach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz stacjach metrach i dworcach.

Głównym zadaniem systemu jest szybkie przekazanie niezbędnej informacji (komunikatów). Komunikaty te muszą być dobrze słyszalne i zrozumiałe dla odbiorcy. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić sprawną ewakuację ludzi przebywających w zagrożonej strefie.

System może być sterowany na dwa sposoby – ręcznie poprzez nadawanie odpowiednich komunikatów przez operatora lub strażaka (mikrofon strażaka) oraz automatycznie przez SSP/SAP. Po wykryciu pożaru – system sygnalizacji pożaru aktywuje wybrane wejście w centrali sterującej systemem DSO. Działanie to powoduje odtworzenie komunikatu głosowego w wybranej strefie. Na strefy bliskie zagrożeniu system Dźwiękowy System Ostrzegawczy może wysłać inne komunikaty (np ostrzegające o zagrożeniu w pobliżu).

Zastosowanie systemów DSO pomaga uniknąć zjawiska paniki.

Dodatkowym atutem oferowanych przez nas systemów, jest możliwość wykorzystania ich jako typowego nagłośnienia Public Address (komunikaty głosowe, reklama, muzyka).

Całość zadziałania systemu, opis stref jak i treść komunikatów powinna być zapisana w projekcie i scenariuszu pożarowym. Wedle projektu i scenariuszu programowany jest system.

Firma USTG Polska sp. z o.o. to sprawdzony dostawca i instalator systemów DSO. W swojej pracy korzystamy głównie z markowych i sprawdzonych produktów firm takich jak: Bosch Security, Honeywell oraz Merawex. Wszystkie stosowane produkty i rozwiązania posiadają odpowiednie certyfikaty, niezbędne do odbioru instalacji przez Państwową Straż Pożarną.

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z naszymi realizacjami. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.