Systemy Odcięć Ogniowych AFG Poznań

Systemy Odcięć Ogniowych AFG Poznań

Systemy Odcięć Ogniowych

Sterowanie drzwiami i bramami przeciwpożarowymi.

Kolejnym ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej osób przebywających w budynku jest Systemy Odcięć Ogniowych. System ten steruje drzwiami i bramami przeciwpożarowymi. Podstawową funkcją drzwi ppoż jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu. Stosowanie drzwi i bram przeciwpożarowych zapewnia użytkownikom obiektów czas na ewakuację, chroni w bezpiecznych strefach np. klatki schodowe. Ogranicza również rozprzestrzenianie się pożaru na pozostałe strefy w budynku.

Podczas normalnej pracy Centrala Systemu Odcięć Ogniowych w zależności od zastosowania utrzymują drzwi (bramy) w pozycji otwartej (drzwi przeciwpożarowe) lub zamkniętej (drzwi ewakuacyjne). Po otrzymaniu sygnału alarmowego centrala zamyka drzwi przeciwpożarowe lub otwiera drzwi ewakuacyjne. Centrala Odcięć Ogniowych może być sterowana na wiele sposobów: przez system sygnalizacji pożaru, system oddymiania, dodatkowe czujniki dymu czy też sterowanie ręczne.

Centrale te mogą być również wykorzystywane do zasilania i sterowania innych urządzeń automatyki przemysłowej (np. zawory elektromagnetyczne) w instalacjach ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, gazowymi, ekologicznymi itp.

W swojej pracy korzystamy z niezawodnych i sprawdzonych urządzeń polskiego producenta elektroniki przemysłowej, firmy AFG. Ważne jest również to, że urządzenia te posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia (CNBOP, CE) wymagane przez polskie prawo.

Firma USTG Polska sp. z o.o. posiada również niezbędną autoryzacje producenta na: montaż automatyki bram i drzwi ppoż oraz serwis tych urządzeń. Autoryzacja ta potwierdza naszą wiedzę, umiejętności oraz odpowiednie przeszkolenie do zajmowania się systemami odcięć ogniowych produkowanych przez firmę AFG.

 

Z chęcią udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.