Systemy Oddymiania i Przewietrzania AFG Oddymianie

Systemy Oddymiania i Przewietrzania AFG Oddymianie


Systemy Oddymiania i Przewietrzania

Systemy Oddymiania stanowią kolejny bardzo ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku.

Po wybuchu pożaru najważniejsza jest szybka detekcja zagrożenia, którą zapewnia system sygnalizacji pożaru. Drugim nie mniej ważnym elementem jest sprawna i szybka ewakuacja ludzi z budynku objętego ogniem. W tym celu stosujemy systemy ostrzegające osoby przebywające w budynku (SSP / DSO). Aby ewakuacja odbyła się sprawnie muszą być przede wszystkim stworzone drogi ewakuacyjne. System Oddymiania usuwa (w sposób grawitacyjny) dym i gorące gazy z dróg ewakuacyjnych. Dzięki temu umożliwia ucieczkę z zagrożonej strefy.

W skład systemów oddymiania grawitacyjnego wchodzą klapy oddymiające, okna czy też drzwi napowietrzające, drzwi i bramy ppoż, czujki dymu, przyciski oddymiania (ręczne uruchomienie oddymiania), oraz serce systemu – centrala oddymiająca. Centrala Systemu Oddymiania pracuje w sposób autonomiczny (własne czujniki dymu oraz przyciski oddymiania). Może również być dodatkowo sterowana przez SSP.

Oferowane przez rozwiązania umożliwiają równieżręczne przewietrzanie budynku.

W trakcie pożaru System Oddymiania pozwala obniżyć temperaturę w obiekcie. Zaletą tego jest ochrona konstrukcji budynku i znajdującego się wewnątrz mienia. Obniżenie temperatury oraz usunięcie dymu oprócz ewakuacji ułatwia także działania Straży Pożarnej w  prowadzeniu akcji gaśniczej.

Zgodnie z polskimi przepisami stosowanie systemów oddymiania i odcięć ogniowych jest niezbędne w przypadku zbyt długich dróg ewakuacyjnych. Zastosowanie tych systemów pozwala zwiększyć dopuszczalne strefy pożarowe w budynku oraz obniżyć wymaganą klasę odporności pożarowej budynku.

W swojej pracy wykorzystujemy urządzenia polskiego producenta elektroniki przemysłowej firmy AFG.

Urządzenia te charakteryzują się wysoką niezawodnością. Posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty (CNBOP, CE) wymagane przez polskie prawo budowlane.

Firma USTG Polska sp. z o.o. posiada niezbędną autoryzacje producenta na: montaż systemów oddymiania oraz przewietrzania oraz serwis tych urządzeń. Potwierdza ona naszą wiedzę, umiejętności oraz odpowiednie przeszkolenie do zajmowania się tymi systemami.

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Prosimy o kontakt z nami. Zachęcamy również do zapoznania się z listą naszych realizacji.