System Sygnalizacji Pożaru - INIM Security

System Sygnalizacji Pożaru – INIM Security

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) zwane też Systemami Alarmu Pożarowego (SAP) to jeden z najważniejszych segmentów rynku instalacji teletechnicznych w którym działa nasza firma. Zgodnie z definicja:

System Sygnalizacji Pożaru to zbiór kompatybilnych ze sobą elementów (na ogół jednego producenta), które tworząc wspólnie instalację która jest w stanie przede wszystkim wykrywać pożar, zainicjować alarm a dzięki temu ewakuacje budynku, w niektórych konfiguracjach automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej.

System Sygnalizacji Pożaru steruje również innymi systemami bezpieczeństwa budynki takimi jak: Systemy Oddymiania (Oddymianie), Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO), Systemy Odcięć Ogniowych, sterowaniem wind, kontroli dostępu itd.

Najważniejszym celem Systemu Sygnalizacji Pożaru jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Również istotnym zadaniem jest minimalizowanie strat materialnych. System SSP/SAP realizuje odpowiednie scenariusze np. ewakuacji budynku, gaszenia, zamknięcia/otwarcia przejść PPOŻ, powiadomienia straży pożarnej itd.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej – Systemów Sygnalizacji Pożarów – współpracujemy z renomowanymi firmami takimi jak: INIM Electronics, Bosch Security, Esser oraz Polon Alfa.

W szczególności specjalizujemy się w atrakcyjnych cenowo, niezawodnych i sprawdzonych (w licznych instalacjach) rozwiązaniach włoskiej firmy INIM Electronics. Dzięki licznym zaletą rozwiązania te cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju.

Wszystkie stosowane przez nas rozwiązania posiadają wymagane atesty, deklaracje i certyfikaty w szczególności CNBOP. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie wolno stosować systemów nie posiadających tych certyfikatów.

Oczywiście do montażu tak zaawansowanych systemów potrzebna jest również odpowiednia wiedza i umiejętności. W naszym przypadku wiedzę tą potwierdzają liczne certyfikaty oraz zrealizowane projekty. Oczywiście cały czas się szkolimy – uczestniczymy w szkoleniach producentów jak i Kongresach Pożarnictwa (prowadzonych przez niezależnych ekspertów).

Wykonaliśmy m.in. adresowalne Systemy Sygnalizacji Pożaru dla:

– Uniwersytet Rzeszowski – Centrum Innowacyjnych Technologii – System Sygnalizacji Pożaru INIM SmartLoop 2080

– Uniwersytet Rzeszowski – budynek A3 – System Sygnalizacji Pożaru INIM SmartLoop 2080

– Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej – System Sygnalizacji Pożaru INIM SmartLoop 2080

INIM Smartloop Systemy Sygnalizacji Pożaru

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi naszymi realizacjami oraz galerią zdjęć. Zachęcamy serdecznie do kontaktu z nami.

INIM - System Sygnalizacji Pożaru

Bosch Security Systems - Systemy Sygnalizacji Pożaru

Polon Alfa - System Sygnalizacji Pożaru